Strona główna

prof. dr hab. Rafał Matera

Kandydat na rektora Uniwersytetu Łódzkiego w wyborach 2024 roku

Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego po wyborach 2024 roku

Szanowni Państwo, Społeczności Akademicka, drodzy Elektorzy,

W wyborach 19 marca uzyskałem nominację, zostając rektorem-elektem Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo Wam dziękuję za ten wybór w imieniu swoim i wszystkich osób, które pracowały nad programem wyborczym. Obiecuję nie zawieść. Obiecuję Wam Uniwersytet otwarty, przyjazny, taki w którym każdy student i pracownik będzie mógł być sobą. Obiecuję UŁ, będący domem dla wszystkich, którzy będą chcieli do nas zawitać.

Na tej stronie znajdziecie nasz program, który wypracowaliśmy wraz z ogromnym zespołem zaangażowanych ludzi. Choć niektóre treści pasują bardziej do kampanii wyborczej niż do wygranych wyborów, zdecydowaliśmy się tych treści nie zmieniać. Niech pozostaną w tej formie. Niech będą kompasem dla całej ekipy, która od 1 września weźmie odpowiedzialność za Uniwersytet Ludzki.

Z akademickimi pozdrowieniami,

Rafał Matera

Zdecydowałem się kandydować, bo:

  • chcę nas zjednoczyć wokół idei uczelni, która jest przyjazna wszystkim pracującym i całej społeczności studenckiej
  • uważam, że UŁ jest wyrazistą uczelnią z własnym charakterem wywodzącym się z cech Łodzi: wielokulturowości i innowacyjności
  • wiem, że jesteśmy ambitni, ale nie musimy być zakładnikami rankingów
  • wierzę, że ludzie działają lepiej, kiedy są zachęcani i pozytywnie motywowani
  • …a poza tym wierzę w moc przesłania, które widnieje w wejściu starej siedziby Rektoratu na Narutowicza 65:

Nie kandyduję sam. Startuję w wyborach razem z moim Zespołem, którego członkinie i członkowie wejdą w skład Kolegium Rektorskiego:

  • Dorota Golańska (Wydział Filologiczny) – kandydatka na prorektorkę ds. nauki
  • Małgorzata Wrzesień (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) – kandydatka na prorektorkę ds. kształcenia
  • Katarzyna de Lazari-Radek (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – kandydatka na prorektorkę ds. umiędzynarodowienia nauki i kształcenia
  • Radosław Olszewski (Wydział Prawa i Administracji) – kandydat na prorektora ds. studenckich
  • Krzysztof Pabis (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) – kandydat na prorektora ds. popularyzacji nauki i kształcenia

Nasz program

Na nim oparliśmy konkretne działania: