Rafał Matera

Kilka słów o mnie

Doświadczenie

Przez blisko osiem lat (dwie kadencje) jako dziekan organizowałem pracę na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, na którym – na stanowiskach akademickich i administracyjnych – pracuje ponad 500 osób, a studiuje 5 000 studentek i studentów.

Przed pracą dziekańską koordynowałem na Wydziale programy mobilnościowe. Pracowałem również w uczelni prywatnej, w ramach brytyjskich studiów walidowanych. Znam więc mocne i słabsze strony uczelni publicznych w zderzeniu z dydaktyczno-naukowymi instytucjami niepublicznymi.

Rozumienie innych dziedzin

Rozumiem humanistykę (mówię o sobie, że jestem historykiem „z pierwszego tłoczenia”), uprawiam nauki społeczne (dowodzą tego moje zainteresowania badawcze: ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe), bardzo cenię nauki ścisłe i przyrodnicze (mam naukowe kontakty z lekarzami i biologami).

Prowadzony przeze mnie Wydział ma charakter interdyscyplinarny – bo pracują tu osoby prowadzące badania z zakresu ekonomii i finansów, nauk socjologicznych, geografii społeczno-gospodarczej i gospodarki przestrzennej, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ale też nauk fizycznych, informatyki, matematyki i nauk o zdrowiu.

Współpraca

Budowanie relacji jest dla mnie kluczowe. W ramach dwóch kolegiów dziekańskich pracowałem z fantastycznymi ludźmi. Także w mojej macierzystej Katedrze Historii Ekonomii mam świetny kontakt z całym zespołem. W moim dorobku naukowym połowa publikacji ukazała się we współautorstwie (dzieliłem pracę naukową z kilkunastoma badaczkami i badaczami).

Wypromowałem trzech doktorów, a dwóch doktorantów pracujących pod moim kierunkiem wkrótce przystąpi do obrony rozprawy. Ponad 100 studentek i studentów napisało prace dyplomowe, których byłem promotorem. Kilkoro z nich zostało wyróżnionych w rozmaitych konkursach.

Poza pracą

Moja żona jest akademiczką i kierowniczką Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów – jesteśmy razem od trzydziestu lat i mamy dwóch synów. Kiedy nie pracuję, czytam książki (dzisiaj – głównie na czytniku) oraz podróżuję (najczęściej z małym plecakiem).

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/rafal-matera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Matera

Moja wizja to UNIWERSYTET LUDZKI!