Dorota Golańska

Dorota Golańska

Wydział Filologiczny

Kandydatka na prorektorkę ds. nauki

Ukończyłam studia na kierunku stosunki międzynarodowe (2002); stopień doktora uzyskałam w dyscyplinie literaturoznawstwo (2006) a stopień doktora habilitowanego – w dyscyplinie kulturoznawstwo (2018). Mam przyjemność należeć do fantastycznego zespołu Katedry Badań Kulturowych na Wydziale Filologicznym. Koordynuję na UŁ dyscyplinę nauki o kulturze i religii; jestem także współautorką promującego równość oraz różnorodność w obrębie naszej wspólnoty akademickiej „Planu na rzecz równości szans”.

Moja praca naukowa dotyczy zjawisk dyskryminacji i zagadnień przemocy politycznej, a także pamięci kulturowej oraz krytycznych studiów nad przestrzenią. Badam konflikty polityczne, procesy militaryzacji, (etno)nacjonalizmy. Interesuje mnie również współczesna epistemologia feministyczna i teorie dekolonialne.

Odbyłam wielomiesięczne staże badawcze na Uniwersytecie w Utrechcie (2005/2006) i Uniwersytecie Columbia (2022/2023) oraz krótsze wizyty we Freie Universität Berlin, Florida International University, University of New South Wales i Victorian College of the Arts. Jestem autorką dwóch monografii: Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy (Rowman&Littlefield, 2017) oraz Slow Urbicide: A New Materialist Account of Political Violence in Palestine (Routledge, 2023); (współ)redaktorką sześciu tomów zbiorowych i (współ)autorką szeregu artykułów naukowych. Kieruję dwoma zespołowymi projektami NCN OPUS, międzynarodowym projektem badawczym SMARTUP (CHANSE) oraz projektem EUTERPE (HE&UKRI). Wcześniej zrealizowałam indywidualny projekt NCN OPUS, brałam udział w projektach GRACE (H2020), RESET (H2020) i GENDERGRADUATES (FP6); kierowałam także dwoma zespołowymi projektami finansowanymi z EFS; uczestniczyłam w pracach komitetu zarządzającego i grup badawczych akcji COST: „New Materialism: Networking European Scholarship on «How Matter Comes to Matter»”.

Mam doświadczenie ekspertki NCN (w tym przewodniczącej panelu); jestem członkinią Zespołu Stałego NCN, ekspertką sieci CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) i HERA (Humanities in the European Research), a także członkinią zespołu recenzenckiego działającego w ramach Economic & Social Research Council (UKRI) oraz recenzentką COST.

W kadencji 2016-2020 byłam senatorką UŁ oraz członkinią Komisji Statutowej i Organizacyjnej.

Moją pasją są konie i jeździectwo.

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dorota-golanska