Katarzyna de Lazari-Radek

Katarzyna de Lazari-Radek

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kandydatka na prorektorkę ds. umiędzynarodowienia nauki i kształcenia

Jestem filozofką i etyczką. Ukończyłam filologię angielską (2000) i filozofię (2001) na naszym Uniwersytecie. Od dwudziestu lat studiuję zagadnienia dobrego życia, szczęścia i przyjemności. Ponadto, zajmuję się metaetyką, filozofią utylitarystyczną i problemami etyki praktycznej: bioetyką, prawami zwierząt, etycznymi aspektami nowych technologii. Doktoryzowałam się w 2007, a habilitowałam w 2022 (na podstawie książki Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej, WUŁ, 2021). Definiuję się jako hedonistyczna utylitarystka. W 2024 roku Routledge wyda moją książkę, pierwszą na świecie całościową monografię poświęconą teorii hedonistycznej, zatytułowaną The Philosophy of Pleasure.

Od wielu lat współpracuję z Peterem Singerem (Princeton University), z którym napisałam dwie książki: The Point of View of the Universe (Oxford University Press, 2014) oraz A Very Short Introduction: Utilitarianism (Oxford University Press, 2017). Opracowaliśmy również nowe wydanie Utilitarianism J. S. Milla (Norton, 2021). W 2017 otrzymałam grant z Yale University na badania zatytułowane: „The Theology of Joy and the Good Life – Utilitarian Perspective”. Zrealizowałam również dwa granty NCN.

Wykładałam i prowadziłam gościnnie zajęcia między innymi w Princeton, Yale, Rutgers, Oksfordzie oraz w szkołach doktorskich w Szwajcarii i Holandii.

Oprócz nauki, cenię bardzo zajęcia ze studentkami i studentami, które prowadzę na różnych wydziałach UŁ. Kontakt z młodymi ludźmi jest dla mnie wielkim źródłem radości.

Prywatnie jestem żoną, mam dwoje dzieci – Janka oraz Zosię. Gdybym nie została filozofką, byłabym ogrodniczką. Życie uprzyjemniam sobie podnoszeniem ciężarów, chodzeniem po górach i podróżowaniem.

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/katarzyna-de-lazari-radek