© 2015 Rafał Matera

EK-SOC MATTERS.  MATERA MATTERS

Rafał Matera – kandydat na dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 2016

W trosce o przyszłość naszego Wydziału, stając wiosną 2016 roku przed szansą decydowania o jego pozycji, doceniając potencjał naukowo-dydaktyczny Ek-Socu, wdzięczny swoim mentorom i kolegom za ich pracę, świadomy potrzeby współpracy ze wszystkimi pracownikami Wydziału, zgłaszam się jako kandydat w wyborach dziekańskich oraz poddaję swój program, powstały na drodze licznych konsultacji, publicznej debacie.