© 2015 Rafał Matera
[ess_grid settings=”{‘entry-skin’:’1′,’layout-sizing’:’boxed’,’grid-layout’:’masonry’,’spacings’:’2′,’rows-unlimited’:’off’,’columns’:’4′,’rows’:’3′,’grid-animation’:’fade’,’use-spinner’:’0′}” layers=”{‘custom-image’:{’00’:’108′,’01’:’107′,’02’:’109′,’03’:’106′},’custom-type’:{’00’:’image’,’01’:’image’,’02’:’image’,’03’:’image’},’use-skin’:{’00’:’-1′,’01’:’-1′,’02’:’-1′,’03’:’-1′}}”]

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 1999 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

 • 1999-2001 asystent-doktorant
 • 2001-2011 adiunkt
 • Od 2011 profesor nadzwyczajny

2007-2014 Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Program studiów walidowanych: University of Wales (2007-2013), Coventry University (2013-2014)

1996-2000 Szkoła Podstawowa Fundacji Łyżwiarstwa Figurowego, p.o. dyrektora (2000)
1997-2000 Stała współpraca z „Gazetą Wyborczą” z działem „Turystyka”

ETAPY EDUKACJI

IV 2011 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

VI 2001 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

VI 1996 Magister historii,
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

WYKŁADANE PRZEDMIOTY

Historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki polityczne, wykłady opcjonalne, seminaria licencjackie i magisterskie

Zajęcia w języku angielskim: Economic History, History of Economic Thought, World Economy, Globalization and Regionalization in the World Economy, Wealth and Poverty of Nations

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

Wypromowanie blisko 100 prac magisterskich i licencjackich

Wypromowani doktorzy:

 • Kamil Kowalski IX 2013 Plan Marshalla: uwarunkowania i skutki gospodarczo- polityczne
 • Piotr Gabrielczak II 2015 Zarażenie jako przypadek transmisji koniunktury gospodarczej

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia gospodarki światowej, integracja międzynarodowa, relacje transatlantyckie, myśl ekonomiczna, nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomia rozwoju.
Ulubieni ekonomiści i historycy gospodarczy: Daron Acemoglu, Alan Beattie, Fernand Braudel, Angus Deaton, Daniel Kahneman, Paul Kennedy, Deepak Lal, Angus Maddison, Douglass North, Jeffrey Sachs

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Zdecydowanie literatura sensu largo oraz podróże, najczęściej jako backpacker.
Ulubieni autorzy: John Maxwell Coetzee, Fiodor Dostojewski, Michel Houellebecq, Ryszard Kapuściński, Leszek Kołakowski, Tadeusz Konwicki, Milan Kundera, Wiesław Myśliwski, Amos Oz, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, Lew Tołstoj, Mario Vargas Llosa i wielu innych.
Ulubione kraje: każde nowe miejsca i szlaki w Polsce i na świecie (od Islandii po Tasmanię).

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI NAUKOWE, STYPENDIA, NAGRODY

 • Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS+, od 2012
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, od 2013
 • Członek Rady Dyrektorów COPE (Congress of Political Economists, International), od 2005
 • Członek Komitetu Redakcyjnego: „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego: „Ekonomia Międzynarodowa”
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej CERANEUM
 • Visiting Professor na uczelniach czeskich (Zlin), hiszpańskich (Granada, Santiago de Compostela), rumuńskich (Bukareszt, Jassy), tureckich (Stambuł, Ankara) w latach 2010-2015
 • Keynote Speaker na międzynarodowej konferencji (GEBA 2015)
 • Trzymiesięczny grant Ministerstwa Edukacji Danii na Uniwersytecie Kopenhaskim w 2000 r.
 • Nagrody rektorskie (sześciokrotnie)

KLUCZOWE PUBLIKACJE

 • Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, [współautor Janusz Skodlarski], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 [dodruk: 2005, 2008].
 • Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze. 1776-2004, [współautor Paulina Matera], Książka i Wiedza, Warszawa 2007
 • G8 jako instytucja gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, [współredaktor Andrzej Pieczewski], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2015.

Więcej publikacji na stronie: www.hmeihg.uni.lodz.pl

ŻYCIE PRYWATNE

Żona i dwójka dzieci